през цялото време

през цялото време
словосъч. - от самото начало, открай време

Български синонимен речник. 2013.

Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • открай време — словосъч. отначало, от първия момент, отдавна, отколе, от много време, от старо време, от време оно, лани, от памти века, от незапомнени времена, от дядо адамово време словосъч. открай докрай, от игла до конец, изцяло, напълно, досущ, съвсем,… …   Български синонимен речник

  • от самото начало — словосъч. през цялото време, открай време …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”